Håndball

Råde IL

Råde IL er klubben jeg spiller i og er et bra sted å være og spille. Håndballgruppa i Råde IL har nå eksistert i 12 år, og er i stadig vekst. De stiller med lag i alle aldersgrupper på jente og damesiden, i dag fordelt på aldersgruppen 7-15 år, samt senior lag i 4 og 5 divisjon. I tillegg er det også et guttelag i serien som for det meste består av gutter født i 2005. Vi har treninger i Rådehallen, og mange av lagene trener på kryss av årsklassene. Dette bidrar til samhold og vennskap i klubben på tvers av aldersgrupper. Råde IL bygger på denne måten en klubb med fokus på treningsglede og sosialt samspill. I tillegg til å drive en klubb der håndballferdigheter og utvikling står i fokus.

Råde IL
copyright © 2017 Aurora Johansen